KONTAKT x
VAŠ NALOG vam omogućava strukovno povezivanje sa članovima i praćenje tema RESUCITACIONOG SAVETA.
Konceptualno, sajt je spoj foruma i društvene mreže.
Svi članovi su pozvani da aktivno učestvuju u temama o kojima će se raspravljati u narednom periodu.
NOVI SERVISI sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu.
29.8.2016. str.50
ZNAČAJ STANDARDIZOVANIH TRENINGA OSOBLJA NA IMPLEMENTACIJI NOVIH PREPORUKA The importance of local teams to implement new recommendations
Autor: Aleksandar Kličković / Organizacija: RSSCG

Sazetak: UVOD
Regionalni ERC tim za područje Šumadije se kontinuirano bavi istraživanjem iz oblasti resuscitacione medicine. Postavljen je zadatak da se ispitaju mogući oblici implementacije novih preporuke za KPR u Srbiji. Prvi način je lično prikupljanje informacija bez treninga, drugi putem nestandardizovanih treninga zasnovanih na ličnom iskustvu i treći, putem standardizovanih treninga zasnovanih na naučnim koncenzusima.
CILJ
Cilj istraživanja je da se utvrdi da li postoji kvalitativna razlika u implementaciji novih preporuka za KPR pomoću standardizovanih i nestandardizovanih oblika treninga osoblja.
METODOLOGIJA
U našoj prospektivnoj studiji smo pratili rezultate ERC tima za Šumadiju na implementaciji novih preporuka za KPR u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac primenom standardizovanih treninga u vremenskom periodu od 2006.god. do kraja 2010.god. Različitim oblicima obuke (ALS, ILS i BLS) je obuhvaćeno 38 lekara, 51 medicinski tehničar i 44 vozača zaposlenih u ZHMP. Praćenjem standardizovanih izveštaja sa terena o započetim slučajevima KPR-a i popunjavanjem anketnih upitnika, dobijni su podaci o broju započetih KPR-a na 100.000 stanovnika, a dobijeni rezultati su statistički obradjeni.
REZULTATI
U posmatranom periodu, od kada se primenjuju standardizovani treninzi, zabeležen je trend rasta broja započetih KPR (72/100.000 stanovnika u 2010.god.) u odnosu na period kada su se primenjivali nestandardizovani treninzi zasnovani na ličnom iskustvu (34/100.000 stanovnika u 2005.god.). U istom periodu je zabeleženo smanjenje broja slučajeva asistolije kao inicijalnog ritma na račun VF (21/100.000 u 2005. prema 49/100.000 u 2010.), što je imalo za posledicu povećanje broja slučajeva ROSC. Dobijeni rezultati koreliraju sa podacima istraživanja iz zemalja sličnog stepena razvoja.
ZAKLJUČAK
Standardizovani treninzi zasnovani na naučnim koncenzusima osoblja hitnih pomoći ohrabruju zaposlene da započnu sa primenom mera KPR, što je bitan preduslov za implementaciju novih preporuka.

---------
Introduction
Regional ERC teamof Sumadija area is continuously engaged in research in the field of medicine resuscitacione. It’s set the task to examine the possible forms of implementation of new guidelines for CPR in Serbia. The first way is to collect personal information without training, others through non-standardized training based on personal experience and the third, through standardized training based on scientific consensus.
Goal
The study aims to determine whether there is a qualitative difference in implamentatins of new guidelines for CPR using standardized and non-standardized forms of training staff.
Methodology
In a prospective study, we followed the results of the ERC team for implamentatins in Sumadija, the new guidelines for CPR in the Department of Medical Emergency Kragujevac, implementation of standardized training in the period from 2006 to the end of 2010. Various forms of training (ALS, ILS and BLS) included 36 doctors, 51 nurse and 44 drivers employed in the ZHMP. Standardized monitoring field reports regarding ongoing cases, CPR and filling in questionnaires obtained data on the number of initiated CPR per 100,000 population, and results were statistically processed.
Results
During the monitoring period, since we apply a standardized training, notes the upward trend started CPR (72/100.000 inhabitants in 2010) compared to the period when they applied the standardized training based on personal experience (34/100.000 inhabitants in 2005) . At the same time it was noticed reduction in the number of cases as the initial rhythm of VF account (21/100.000 in 2005 to 49/100.000 in 2010), which resulted in the increasing number of cases of ROSC. The results obtained correlation with data from countries of similar level of development.
Conclusion
Standardized training based on scientific consensus of emergency personnel to help encourage employees to begin applying measures of CPR, which is an essential prerequisite for implamentacion new guidelines.

Novi portal RSS-a
Pokrenut je novi portal koji objedinjuje aktivnosti RSS-a.

Pročitaj...

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Radi lakseg komuniciranja - objavljujemo kontakt telefone

- 2.1.2017.

TEKSTOVI str.80
Pročitaj...

EuReCa ONE statistika
Prvi Evropski program pracenja vanbolnickog srcanog zastoja u toku jednog meseca

- 29.8.2016.

TEKSTOVI str.61
Pročitaj...

MIRA


- 28.8.2016.

KURSEVI str.36
Pročitaj...

ILS


- 26.8.2016.

KURSEVI str.20
Pročitaj...

STATUT UDRUŽENJA - RESISCITACIONI SAVET SRBIJE


- 30.8.2016.

Kontakt/Dokumenta str.66
Pročitaj...

First


- 28.8.2016.

KURSEVI str.39
Pročitaj...

Statut
STATUT UDRUŽENJA - "RESUSCITACIONI SAVET SRBIJE I CRNE GORE"

- 27.8.2016.

Kontakt/Dokumenta str.23
Pročitaj...

Novi portal RSS-a
Pokrenut je novi portal koji objedinjuje aktivnosti RSS-a.

- 26.8.2016.

TEKSTOVI str.15

Novi portal i strukovna mreža
Novi servisi sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu kojom se bavite.

- 30.8.2016.

TEKSTOVI str.65
Pročitaj...

BLS


- 28.8.2016.

KURSEVI str.38
Pročitaj...

EuReCa
Partner http://www.eureca.rs

- 26.8.2016.

Partneri str.22
Pročitaj...

Неки лекари одморе користе за рад у иностранству
Појединци викендом раде у приватним ординацијама у БиХ и Црној Гори, а за такав ангажман користе се и неплаћена одсуства и слободни дани, каже нови директор Лекарске коморе Србије др Милан Динић

- 26.8.2016.

TEKSTOVI str.14
Sadržaj je namenjen registrovanim članovima.

Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore
Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore (RSSiCG) je udruženje građana, koje je po svom karakteru nevladino, nestranačko i neprofitno, multidisciplinarno udruženje.

- 30.8.2016.

KURSEVI str.63
Pročitaj...

ALS


- 28.8.2016.

KURSEVI str.37
Pročitaj...

ERC
Partner https://www.erc.edu

- 26.8.2016.

Partneri str.21
Pročitaj...

PROVERA SERTIFIKATA


Prijava za kurs  
  Nemate nalog...
Registracija

BROJ AKTIVNIH ČLANOVA
6075


Novi sajt
Novim sajtom želimo da svim članovima omogućimo jednostavnu i praktičnu razmenu iskustava i ideja. Uz "sveži" dizajn, sajt je osmišljen tako da članovima pruži mogućnost učešća u raspravama koje se tiču strukovnih tema. Konceptualno, sajt je spoj foruma i društvene mreže i svi članovi su pozvani da aktivno učestvuju u temama o kojima će se raspravljati u narednom periodu.
NOVI SERVISI sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu.

Poziv
Pozivamo vas da učestvujete u projektu EURECA.RS

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Generalni Sekretar

Dr Zlatko Fiser
+381628030640
zlatkofiser1@gmail.com

Predsednik

Dr Violetta Raffay
+381648135404
office@resuscitatio.org.rs


Tehnicki sekretar
+381628030641
sekretarijat@resuscitatio.org.rs


Adresa za slanje poste
Resuscitacioni savet SCG
pp19
21113 Novi Sad

str.1str.2
Арсенин