KONTAKT x
VAŠ NALOG vam omogućava strukovno povezivanje sa članovima i praćenje tema RESUCITACIONOG SAVETA.
Konceptualno, sajt je spoj foruma i društvene mreže.
Svi članovi su pozvani da aktivno učestvuju u temama o kojima će se raspravljati u narednom periodu.
NOVI SERVISI sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu.
29.8.2016. str.51
DEMOGRAFSKO-ETIOLOŠKI ČINIOCI NASTANKA CA I ISHOD PREHOSPITALNE REANIMACIJE
Autor: Milan Mirković / Organizacija: Medicinski fakultet Kragujevac

Oblast: Resuscitaciona medicina
Sazetak: Uvod: Cardiac arrest (akutni zastoj srca) je nagli i neočekivani prestanak cirkulacije krvi, izazvan funkcionalnim prestankom rada srca, odnosno prestankom mehaničke aktivnosti srca. Vodeći je uzrok mortaliteta, kako u svetu (25%) tako i kod nas. Jedini pravi lek je rana primena kardio-pulmonalne reanimacije (KPR). KPR predstavlja skup mera i postupaka u cilju uspostavljanja ili održavanja osnovnih vitalnih funkcija (respiracija, cirkulacija i moždana funkcija).
Cilj: Cilj rada je istražiti demografske karakteristike pacijenata i etiologiju nastanka Cardiac arresta, značaj rane primene KPR-a, kao i ishod primenjenih mera.
Materijal i metode: Korišćeni su protokoli i terenski izveštaji ekipa ZHMP Kragujevac, koje su ukazivale KPR kod 135 pacijenata sa CA na teritoriji Grada Kragujevca u periodu od I-XII 2008 godine. U obradi podataka korišćena je prosta matematička proporcija.
Rezultati: Istraživanjem smo utvrdili da slučajevi CA variraju od meseca do meseca, ali su najizraženiji u zimskim mesecima sa pikom u januaru (16,3%). Cešće se javlja kod muške populacije (63,7%) i kod starosne grupe preko 60 godina (59,26%). Nešto češće se dešava u toku dana (53,33%), kao i četvrtkom (18,52%), a najmanje vikendom.(52) CA se najčešće registruje u centru grada(38,52) i na području sela (26,27%). (65)(187) Najčešće nije moguće utvrditi uzrok CA (58,52%), a od poznatih su srčana oboljenja dominantna. U optimalnom vremenu do 8 min, ekipe HMP stižu u 71,85%, što je u korelaciji sa brojem započetih reanimacija (70,37%), od čega je registrovano 17,89% uspešnih reanimacija prema kriterijumu ROSC≥20 min.(44)(231) Najčešće primenjivane mere KPR-a su: upotreba lekova, spoljašnja masaža, asistirana ventilacija, EKG-monitoring i defibrilacija.
Zaključak: Obuka građana za primenu KPR-a, kao i razmeštanje ekipa HMP po punktovima u prigradskim naseljima dovelo bi do smanjenja visoke stope mortaliteta kod CA.
Ključne reči: Cardiac arrest, prehospitalna KPR

Novi portal RSS-a
Pokrenut je novi portal koji objedinjuje aktivnosti RSS-a.

Pročitaj...

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Radi lakseg komuniciranja - objavljujemo kontakt telefone

- 2.1.2017.

TEKSTOVI str.80
Pročitaj...

EuReCa ONE statistika
Prvi Evropski program pracenja vanbolnickog srcanog zastoja u toku jednog meseca

- 29.8.2016.

TEKSTOVI str.61
Pročitaj...

MIRA


- 28.8.2016.

KURSEVI str.36
Pročitaj...

ILS


- 26.8.2016.

KURSEVI str.20
Pročitaj...


Jesenji dani resuscitacije
Subotica 2020 - simpozijumercpreporuke2020.com Jesenji dani resuscitacije Subotica 2020. se organizuju kroz trodnevne aktivnosti Resuscitacionog Saveta Srbije a u saradnji sa Domom zdravlja Subotica. Ove godine se Simpozijum “Pokrenimo srce” održava po sedmi put i biće posvećen promociji preporuka Evropskog Resuscitacionog Saveta “Pokrenimo srce-ERC preporuke 2020”.

Pročitaj...

STATUT UDRUŽENJA - RESISCITACIONI SAVET SRBIJE


- 30.8.2016.

Kontakt/Dokumenta str.66
Pročitaj...

First


- 28.8.2016.

KURSEVI str.39
Pročitaj...

Statut
STATUT UDRUŽENJA - "RESUSCITACIONI SAVET SRBIJE I CRNE GORE"

- 27.8.2016.

Kontakt/Dokumenta str.23
Pročitaj...

Novi portal RSS-a
Pokrenut je novi portal koji objedinjuje aktivnosti RSS-a.

- 26.8.2016.

TEKSTOVI str.15

Novi portal i strukovna mreža
Novi servisi sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu kojom se bavite.

- 30.8.2016.

TEKSTOVI str.65
Pročitaj...

BLS


- 28.8.2016.

KURSEVI str.38
Pročitaj...

EuReCa
Partner http://www.eureca.rs

- 26.8.2016.

Partneri str.22
Pročitaj...

Неки лекари одморе користе за рад у иностранству
Појединци викендом раде у приватним ординацијама у БиХ и Црној Гори, а за такав ангажман користе се и неплаћена одсуства и слободни дани, каже нови директор Лекарске коморе Србије др Милан Динић

- 26.8.2016.

TEKSTOVI str.14
Sadržaj je namenjen registrovanim članovima.

Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore
Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore (RSSiCG) je udruženje građana, koje je po svom karakteru nevladino, nestranačko i neprofitno, multidisciplinarno udruženje.

- 30.8.2016.

KURSEVI str.63
Pročitaj...

ALS


- 28.8.2016.

KURSEVI str.37
Pročitaj...

ERC
Partner https://www.erc.edu

- 26.8.2016.

Partneri str.21
Pročitaj...

PROVERA SERTIFIKATA


Prijava za kurs  
  Nemate nalog...
Registracija

BROJ AKTIVNIH ČLANOVA
6077


Novi sajt
Novim sajtom želimo da svim članovima omogućimo jednostavnu i praktičnu razmenu iskustava i ideja. Uz "sveži" dizajn, sajt je osmišljen tako da članovima pruži mogućnost učešća u raspravama koje se tiču strukovnih tema. Konceptualno, sajt je spoj foruma i društvene mreže i svi članovi su pozvani da aktivno učestvuju u temama o kojima će se raspravljati u narednom periodu.
NOVI SERVISI sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu.

Poziv
Pozivamo vas da učestvujete u projektu EURECA.RS

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Generalni Sekretar

Dr Zlatko Fiser
+381628030640
zlatkofiser1@gmail.com

Predsednik

Dr Violetta Raffay
+381648135404
office@resuscitatio.org.rs


Tehnicki sekretar
+381628030641
sekretarijat@resuscitatio.org.rs


Adresa za slanje poste
Resuscitacioni savet SCG
pp19
21113 Novi Sad

str.1str.2
Арсенин