Untitled Document
   April    Maj    Jun


22-05-2019 FREC L3
23-05-2019 Advanced Life Support
25-05-2019 Pediatric Advanced Life Support Course
27-05-2019 PREHOSPITAL TRAUMA ADVANCED LIFE SUPORT COURSE

15-06-2019 Basic Life Support
15-06-2019 Advanced Life Support
17-06-2019 Pediatric Advanced Life Support Course