KONTAKT x
VAŠ NALOG vam omogućava strukovno povezivanje sa članovima i praćenje tema RESUCITACIONOG SAVETA.
Konceptualno, sajt je spoj foruma i društvene mreže.
Svi članovi su pozvani da aktivno učestvuju u temama o kojima će se raspravljati u narednom periodu.
NOVI SERVISI sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu.
Aplikacija glukagona uz adrelanin poboljšava hemodinamiku u eksperimentalnom modelu svinje sa prolongiranom ventrikularnom fibrilacijom Addition of glucagon to adrenaline improves hemodynamics in a porcine model of prolonged ventricular fibrillation
Autor: Violetta raffay / Organizacija: Resuscitacioni savet Srbije

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.60
Pročitaj...

VREME UVOĐENJA FIBRINOLITIČKE TERAPIJE U AKUTNOM INFARKTU MIOKARDA
Autor: Marija Mandic

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.56
Pročitaj...

Kabinet urgentne medicine u Kragujevcu - jednogodišnji rezultati rada EMS health center: One-year-work results
Autor: Aleksadar Klickovic / Organizacija: Zavod za HMP kagujevac

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.52
Pročitaj...

ERC BLS AED KURS vs AUDIO-VIZUELNI TRENING UZ KORIŠĆENJE UREĐAJA SA PROMPTNIM FEEDBACK-om -pilot studija ERC BLS AED COURSE vs. AUDIO-VISUAL TRAINING WITH PROMPT FEEDBACK -pilot study
Kvalitetne kompresije grudnog koša uslov su uspešne resuscitacije. BLS AED radna grupa RSS organizovala je istraživanje sa ciljem da uporedi klasičan način izvođenja ERC BLS AED seminara sa dvadesetominutnim treningom uz primenu audio-vizuelne povratne informacije.(feedback-a)

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.48
Pročitaj...

KARDIOVASKULARNE BOLESTI U RADU HITNE POMOĆI BEOGRAD
Autor: Zagorka Maksimović / Organizacija: Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.44
Pročitaj...

TROVANJE ETIL I METIL ALKOHOLOM ETHYL AND METHYL ALCOHOL POISONING
Autor: Sava Gavrilovic / Organizacija: Pokret Evropskih inicijativa

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.40
Pročitaj...

ANTIDOTI ANTIDOTES
Sazetak: Antidoti su hemijske supstance koje sprečavaju ili poništavaju dejstvo neke druge hemijske supstance ili leka.

- 28.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.32
Pročitaj...

ENDOTRAHEALNIH INTUBACIJA U TERENSKIM USLOVIMA ENDOTRACHEAL INTUBATION UNDER FIELD CONDITIONS
Autor: Zlatko Fiser / Organizacija: SeRC

- 28.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.28
Pročitaj...

NE HITNI POZIVI U RADU HITNE POMOĆI BEOGRAD / NON URGENT CALLS IN EMS BELGRADE
Autor:Zagorka Maksimović specijalista urgentne medicine/ Organizacija: GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ

- 28.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.24
Pročitaj...

UTICAJ BMI POLAZNIKA NA EFEKTIVNOST UČENJA BLS VEŠTINE
Autor: Aleksandar Klickovic / Organizacija: Zavod za HMP Kragujevac

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.59
Pročitaj...

REMS bodovni sistem (Rapid Emergency Medicine Score) - novo prognostičko oruđe u urgentnoj medicinskoj praksi? REMS scoring system (Rapid Emergency Medicine Score): New prognostic tool in urgent medical practice?
Autor: Aleksandra Glisic - Lazic / Organizacija: resuscitacioni savet Srbije

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.55
Pročitaj...

DEMOGRAFSKO-ETIOLOŠKI ČINIOCI NASTANKA CA I ISHOD PREHOSPITALNE REANIMACIJE
Autor: Milan Mirković / Organizacija: Medicinski fakultet Kragujevac

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.51
Pročitaj...

Kimitirajuci faktori za implementaciju preporuka 2010 u Srbiji
Autor: Aleksandra Lazic / Organizacija: Resuscitacioni Savet Srbije

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.47
Pročitaj...

ŠKOLSKA DECA I ADOLESCENTI KAO PACIJENTI U RADU HITNE POMOĆI BEOGRAD
Autor: Zagorka Maksimović / Organizacija: Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.43
Pročitaj...

GLAVOBOLJA KAO PROBLEM U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI HEADACHE AS A PROBLEM OF EMERGENCU MEDICAL SERVICES
Autor: Zlatko Fiser / Organizacija: SeRC Oblast: Urgentna medicina Opis: UDK 616.931-009:7:616-083.90 BIBLID 1451-124x:/2002/:1/1-2/:212-16

- 28.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.35
Pročitaj...

PRIMENA NALOKSONA U PREHOSPITALNIM USLOVIMA – PRIKAZ SLUČAJA APPLICATION OF NALOXONE IN PREHOSPITAL PRACTICE – CASE REPORT
Oblast: resusitaciona medicina

- 28.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.31
Pročitaj...

ALTERNATIVNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE DISAJNIH PUTEVA ALTERNATIVE MEANS FOR AIRWAY MANAGEMENT
Autor: Zlatko fiser / Organizacija: SeRC

- 28.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.27
Pročitaj...

ETIČKI PRINCIPI REANIMACIJE TRUDNICA
Autor: Marija Mandic / Organizacija: Dom Zdravlja Subotica

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.58
Pročitaj...

Kabinet urgentne medicine u Kragujevcu - jednogodišnji rezultati rada
Autor: aleksandar klickovic / Organizacija: Zavod ya HMP kagujevac

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.54
Pročitaj...

ZNAČAJ STANDARDIZOVANIH TRENINGA OSOBLJA NA IMPLEMENTACIJI NOVIH PREPORUKA The importance of local teams to implement new recommendations
Autor: Aleksandar Kličković / Organizacija: RSSCG

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.50
Pročitaj...

Nove preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju iz 2010. godine New guidelines for cardiopulmonary resuscitation 2010
Autor: sladjana andjelic

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.46
Pročitaj...

ZNAČAJ MODIFIKOVANOG RANOUPOZORAVAJUĆEG BODOVNOG SISTEMA PRILIKOM PRIJEMA U JEDINICU POLUINTENZIVNE NEGE THE VALUE OF MODIFIED EARLY WARNING SCORE ( MEWS) IN PATIENTS ADMITTED TO A HIGH DEPENDENCE UNIT
Autor: Dušanka Obradović / Organizacija: Institut za plućne bolesti Vojvodine

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.42
Pročitaj...

POSTUPAK KOD AKUTNIH INTOKSIKACIJA MANAGEMENT OF ACUTE INTOXICATIONS
Autor: Sava Gavrilovic anestezilog / Organizacija: Pokret Evropskih inicijativa

- 28.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.34
Pročitaj...

Emergencies and chronic obstructive pulmonary disease in the EMS Belgrade
Autor: Slavoljub Živanović specijalista opšte medicine / Organizacija: Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd Oblast: urgentna medicina Opis: Resuscitation Volume 70, Issue 2, August 2006, Pages 316-317

- 28.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.30
Pročitaj...

Urgentna endotrahealna intubacija direktnom laringoskopijom Emergency endotracheal intubation and direct larygoscopy
Autor: zlatko fiser / Organizacija: SeRC

- 28.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.26
Pročitaj...

KADA PRESTATI SA REANIMACIJOM
Autor: Marija Mandic / Organizacija: Dom Zdravlja Subotica

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.57
Pročitaj...

Trombolitička terapija akutnog ishemijskog moždanog udara Thrombolytic therapy for acute ishemic stroke
Autor: Aleksadar Klickovic / Organizacija: Zavod za HMP kagujevac

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.53
Pročitaj...

Osnovne prepreke u implementaciji Preporuka 2010 u Srbiji Factors that limit the implementation of guidance 2010th in Serbia
Autor: Aleksandra Lazic

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.49
Pročitaj...

PONOVLJENE FEBRILNE KONVULZIJE U TOKU 24 SATA
Autor: Dragana Bogićević / Organizacija: Univerzitetska dečja klinika, Beograd

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.45
Pročitaj...

ZNAČAJ MODIFIKOVANOG RANOUPOZORAVAJUĆEG BODOVNOG SISTEMA PRILIKOM PRIJEMA U JEDINICU POLUINTENZIVNE NEGE THE VALUE OF MODIFIED EARLY WARNING SCORE ( MEWS) IN PATIENTS ADMITTED TO A HIGH DEPENDENCE UNIT
Autor: Dušanka Obradović / Organizacija: Institut za plućne bolesti Vojvodine

- 29.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.41
Pročitaj...

TROVANJE PREPARATIMA KOJI SE KORISTE U INDUSTRIJI I POLJOPRIVREDI POISONING WITH CHEMICALS USED IN INDUSTRY AND AGRICULTURE
Autor: Sava Gavrilovic anestezilog / Organizacija: Pokret Evropskih inicijativa

- 28.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.33
Pročitaj...

Razvijenost službe hitne medicinske pomoći u AP Vojvodini Development of Emergency Medical Services in AP Vojvodina
Autor: Violetta Raffay / Organizacija: SeRC

- 28.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.29
Pročitaj...

Tesko obezbedjivanje disajnog puta DIFFICULT AIRWAY MANAGEMENT
Autor: zlatko fiser / Organizacija: SeRC

- 28.8.2016.

ALMANAH BALKANIKA str.25
Pročitaj...

PROVERA SERTIFIKATA


Prijava za kurs  
  Nemate nalog...
Registracija

BROJ AKTIVNIH ČLANOVA
6079


Novi sajt
Novim sajtom želimo da svim članovima omogućimo jednostavnu i praktičnu razmenu iskustava i ideja. Uz "sveži" dizajn, sajt je osmišljen tako da članovima pruži mogućnost učešća u raspravama koje se tiču strukovnih tema. Konceptualno, sajt je spoj foruma i društvene mreže i svi članovi su pozvani da aktivno učestvuju u temama o kojima će se raspravljati u narednom periodu.
NOVI SERVISI sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu.

Poziv
Pozivamo vas da učestvujete u projektu EURECA.RS

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Generalni Sekretar

Dr Zlatko Fiser
+381628030640
zlatkofiser1@gmail.com

Predsednik

Dr Violetta Raffay
+381648135404
office@resuscitatio.org.rs


Tehnicki sekretar
+381628030641
sekretarijat@resuscitatio.org.rs


Adresa za slanje poste
Resuscitacioni savet SCG
pp19
21113 Novi Sad

str.1str.2
Арсенин