Novi portal RSS-a
Pokrenut je novi portal koji objedinjuje aktivnosti RSS-a.


strana: 15 : 26.8.2016. :

Osnovne prepreke u implementaciji Preporuka 2010 u Srbiji Factors that limit the implementation of guidance 2010th in Serbia
Autor: Aleksandra Lazic
Објављено: 29.8.2016.Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Radi lakseg komuniciranja - objavljujemo kontakt telefone


Nacionalni ISSN centar Srbije


3