Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore
Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore (RSSiCG) je udruženje građana, koje je po svom karakteru nevladino, nestranačko i neprofitno, multidisciplinarno udruženje.Objedinjuje i podržava poduhvate svih organizacija, udruženja i pojedinaca koji se bave praktičnim, edukativnim, naučno - istraživačkim radom i delatnostima prvenstveno u oblasti resuscitacije, reanimacije, kritičnim periodima pre i intrahospitalne resuscitacije i reanimacije.

Teži ka objedinjavanju multidisciplinarnih polja, koja će kroz ostvarivanje timskog rada pri nastanku iznenadnog prekida cirkulacije, sa preventivnim postupcima izbeći gubitak unesrećenog, čime težimo postići sigurnost za svakog pojedinca u društvu, koju sigurnost će pružati znanje i htenje resuscitatora i reanimatora stečeno kontinuiranim istraživanjem, usavršavanjem i edukacijom.

Resuscitacija kao ni pojam reanimacije nisu junački čin, vec oruđe koje nam je moderna medicina dala u ruke da to koristimo mudrošću, te primenimo kao opšte blago za svakog pojedinca. Mišljenja smo da je u ovom lancu svaka pojedinačna karika podjednako važna i značajna. Zajednički cilj možemo postići isključivo kao tim, kada je svaka karika u lancu podjednako snažna.

Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore se bavi prenošenjem preporuka Evropskog Resuscitacionog Saveta i algoritama postupaka utvrđenih na naučnim skupovima ovog tela koje je vodeće u ovoj oblasti u Evropi i organizacijom kurseva i seminara na kojima se stiču znanja i veštine u ovoj oblasti po standardima Evropskog resuscitacionog saveta.

Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore bavi se prenošenjem iskustava drugih i iznalaženjem sopstvenih rešenja za primenu novih tehnologija u oblasti medicine sa posebnim interesovanjem za oblast urgentne medicine.

Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore zaseda dva puta godišnje. Na svom JESENJEM I PROLEĆNOM zasedanju utvrđuje plan i program rada, daje saopštenja, mišljenja i usvaja izveštaj o svojim predhodnim aktivnostima.

Naučni odbor Resuscitacionog Saveta Srbije i Crne Gore zaseda jedanput godišnje.


strana: 63 : 30.8.2016. :

ERC BLS AED KURS vs AUDIO-VIZUELNI TRENING UZ KORIŠĆENJE UREĐAJA SA PROMPTNIM FEEDBACK-om -pilot studija ERC BLS AED COURSE vs. AUDIO-VISUAL TRAINING WITH PROMPT FEEDBACK -pilot study
Kvalitetne kompresije grudnog koša uslov su uspešne resuscitacije. BLS AED radna grupa RSS organizovala je istraživanje sa ciljem da uporedi klasičan način izvođenja ERC BLS AED seminara sa dvadesetominutnim treningom uz primenu audio-vizuelne povratne informacije.(feedback-a)
Објављено: 29.8.2016.


Jesenji dani resuscitacije
U oktobru 2020 Evropski resuscitacioni savet će promovisati, a u saradnji sa sličnim kontinentalnim organizacijama PREPORUKE 2020. Ove godine kao i 2015 kada su donošene nove preporuke, Resuscitacioni savet srbije će istog dana kada u celom svetu, organizovati promotivni stručni sastanak, sa temom - Novine u preporukama za zbrinjavanje životno ugroženog pacijenta - 2020. simpozijumercpreporuke2020.com


Jesenji dani resuscitacije
Subotica 2020 - simpozijumercpreporuke2020.com Jesenji dani resuscitacije Subotica 2020. se organizuju kroz trodnevne aktivnosti Resuscitacionog Saveta Srbije a u saradnji sa Domom zdravlja Subotica. Ove godine se Simpozijum “Pokrenimo srce” održava po sedmi put i biće posvećen promociji preporuka Evropskog Resuscitacionog Saveta “Pokrenimo srce-ERC preporuke 2020”.Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Radi lakseg komuniciranja - objavljujemo kontakt telefone