1


strana: 67 : 30.8.2016. :

POSTUPAK KOD AKUTNIH INTOKSIKACIJA MANAGEMENT OF ACUTE INTOXICATIONS
Autor: Sava Gavrilovic anestezilog / Organizacija: Pokret Evropskih inicijativa
Објављено: 28.8.2016.Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Radi lakseg komuniciranja - objavljujemo kontakt telefone


Nacionalni ISSN centar Srbije


3