2


strana: 68 : 30.8.2016. :

UTICAJ BMI POLAZNIKA NA EFEKTIVNOST UČENJA BLS VEŠTINE
Autor: Aleksandar Klickovic / Organizacija: Zavod za HMP Kragujevac
Објављено: 29.8.2016.Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Radi lakseg komuniciranja - objavljujemo kontakt telefone


Nacionalni ISSN centar Srbije


3