Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Radi lakseg komuniciranja - objavljujemo kontakt telefoneGeneralni Sekretar

Dr Zlatko Fiser
+381628030640
zlatkofiser1@gmail.com

Predsednik

Dr Violetta Raffay
+381648135404
office@resuscitatio.org.rs


Tehnicki sekretar
+381628030641
sekretarijat@resuscitatio.org.rs


Adresa za slanje poste
Resuscitacioni savet SCG
pp19
21113 Novi Sadstrana: 80 : 2.1.2017. :

VREME UVOĐENJA FIBRINOLITIČKE TERAPIJE U AKUTNOM INFARKTU MIOKARDA
Autor: Marija Mandic
Објављено: 29.8.2016.Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Radi lakseg komuniciranja - objavljujemo kontakt telefone


Nacionalni ISSN centar Srbije


3