BANNER 3 - kursevi
index.php?opcija=2&t=11










strana: 62 : 30.8.2016. :

NE HITNI POZIVI U RADU HITNE POMOĆI BEOGRAD / NON URGENT CALLS IN EMS BELGRADE
Autor:Zagorka Maksimović specijalista urgentne medicine/ Organizacija: GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ
Објављено: 28.8.2016.



Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Radi lakseg komuniciranja - objavljujemo kontakt telefone


Nacionalni ISSN centar Srbije


3