KONTAKT x
VAŠ NALOG vam omogućava strukovno povezivanje sa članovima i praćenje tema RESUCITACIONOG SAVETA.
Konceptualno, sajt je spoj foruma i društvene mreže.
Svi članovi su pozvani da aktivno učestvuju u temama o kojima će se raspravljati u narednom periodu.
NOVI SERVISI sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu.
28.8.2016. str.25
Tesko obezbedjivanje disajnog puta DIFFICULT AIRWAY MANAGEMENT
Autor: zlatko fiser / Organizacija: SeRC

Sazetak: Tesko obezbedjivanje disajnog pita se definise kao situacija u kojoj dobro obucen i iskusan anesteziolog ima teskoce pri intubaciji, teskoce pri obezbedjivanju ventilacije putem maske sa samosirecim balonom, teskoce u obe pomenute situacije. Cilj ovog rada je da ukaze na moguce uzroke otezane intubacije i preporuci nacin njihovog prevazilazenja. U radu su detaljno opisane poznate tehnike endotrahelne intubacije koje su navedene u razlicitim izvestajima, ukljucujuci i primenu trachlaght-a, endotrahelnu intubaciju indirektnom laringoskopijom i endotrahelna intubacija nestandardnim sredstvima.
---------
Difficult airway manegement is defined as situation where a well-traine and experianced physician faces difficulties or in both cases. The aim of this study was yo point to possibile causes of difficult intubation and to imply modaliteties to prevail them It also describes all techniqes of edotracheal intubation being used thoday in cases of difficult airwaiy management, including self inflating bulb, Trachlaight, endotrachela intubation by indirect laringoscopy/metod calle Novi Sad/ and endotracheal intubation using non-standard mens/spoo/
001. RESUSCITACIJA TOKOM PANDEMIJE

005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

002. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE – KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) I PRUŽANJE MERA PRVE POMOĆI U ŠIROJ ZAJEDNICI (VANBOLNIČKI SRČANI ZASTOJ) TOKOM PANDEMIJE COVID-19

PALS algoritam Covid -19

003. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE (BLS)– KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) KOD DECE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

ALS algoritam Covid -19

004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Dr Zlatko Fiser
+381628030640
zlatkofiser1@gmail.com

Predsednik RSS
+381648135404
office@resuscitatio.org.rs


Tehnicki sekretar
+381628030641
sekretarijat@resuscitatio.org.rs


Adresa za slanje poste
Resuscitacioni savet SCG
pp19
21113 Novi Sad


PROVERA SERTIFIKATA


Prijava za kurs  
  Nemate nalog...
Registracija

BROJ AKTIVNIH ČLANOVA
6083