KONTAKT x
VAŠ NALOG vam omogućava strukovno povezivanje sa članovima i praćenje tema RESUCITACIONOG SAVETA.
Konceptualno, sajt je spoj foruma i društvene mreže.
Svi članovi su pozvani da aktivno učestvuju u temama o kojima će se raspravljati u narednom periodu.
NOVI SERVISI sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu.
28.8.2016. str.35
GLAVOBOLJA KAO PROBLEM U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI HEADACHE AS A PROBLEM OF EMERGENCU MEDICAL SERVICES
Autor: Zlatko Fiser / Organizacija: SeRC Oblast: Urgentna medicina Opis: UDK 616.931-009:7:616-083.90 BIBLID 1451-124x:/2002/:1/1-2/:212-16

Sazetak: Glavobolja je simptom mnogih bolesti i stanja, a ne bolest sui generis. Do nje dovodi iritacija senzitivnih struktura za bol u glavi, licu i vratu. Ljudi se zbog glavobolje obraćaju lekaru iz tri osnovna razloga:
- kada se prvi put javi,
- kada je različita od predhodnih o intenzitetu,
- kada imaju glavobolju koju nisu uspeli da sami reše ubičajenom terapijom.
U radu su detaljno opisani uzroci glavobolja uopšte, a posebno migrene i migrenoidnih glavobolja sa detaljnim osvrtom na današnja shvatanja pristupu ovom probleu i njegovoj terapiji.

---------
Headache is a symptom of many diseases and conditions and not morbus sui generis, resulting from the stimulation of specialized nerve endings for pain in the head, face and neck. Headache patients ask for physician s help mostly for three basic reasons: 1. the first occurrence of headache, 2. when it differs from previous in intensity, characteristics or location, 3. when it cannot be managed by using usual therapy. This paper describes causes of headaches generally speaking, specially migraines and migraine headaches with detailed review in regard to current knowledge on this problem and its therapy.
001. RESUSCITACIJA TOKOM PANDEMIJE

005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

002. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE – KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) I PRUŽANJE MERA PRVE POMOĆI U ŠIROJ ZAJEDNICI (VANBOLNIČKI SRČANI ZASTOJ) TOKOM PANDEMIJE COVID-19

PALS algoritam Covid -19

003. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE (BLS)– KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) KOD DECE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

ALS algoritam Covid -19

004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Dr Zlatko Fiser
+381628030640
zlatkofiser1@gmail.com

Predsednik RSS
+381648135404
office@resuscitatio.org.rs


Tehnicki sekretar
+381628030641
sekretarijat@resuscitatio.org.rs


Adresa za slanje poste
Resuscitacioni savet SCG
pp19
21113 Novi Sad


PROVERA SERTIFIKATA


Prijava za kurs  
  Nemate nalog...
Registracija

BROJ AKTIVNIH ČLANOVA
6087