KONTAKT x
VAŠ NALOG vam omogućava strukovno povezivanje sa članovima i praćenje tema RESUCITACIONOG SAVETA.
Konceptualno, sajt je spoj foruma i društvene mreže.
Svi članovi su pozvani da aktivno učestvuju u temama o kojima će se raspravljati u narednom periodu.
NOVI SERVISI sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu.
29.8.2016. str.43
ŠKOLSKA DECA I ADOLESCENTI KAO PACIJENTI U RADU HITNE POMOĆI BEOGRAD
Autor: Zagorka Maksimović / Organizacija: Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd

Oblast: urgentna medicina
Cilj rada je da ukažemo na okolnosti u kojima postoji potreba za pružanjem hitne medicinske pomoći, kao i na težinu zatečenog stanja kod školske dece i adolescenata.
Metode.Tokom dva meseca pratili smo rad ekipa hitne pomoći Beograd na terenu, da bismo sagledali u kojim stanjima, kojim situacijama i kom uzrastu dece je ukazivana pomoć. Ispitivanjem je obuhvaćeno 458 lekarskih izveštaja sa terena.
Rezultati. Tokom ovog perioda ni u jednom slučaju nije bilo potrebe za primenom kardiopulmonalne reanimacije. Najveći broj intervencija je obavljen u toku dana i na javnim mestima. Najčešće se radilo o povredama (41%) i trovanju psihoaktivnim supstancama (13%).
Zaključak. Mada u kratkom vremenskom intervalu koji je obuhvatilo ovo ispitivanje nije bilo ukazane kardiopulmonalne reanimacije, neophodno je da svi članovi tima hitne pomoći poznaju pravila i preporuke Evropskog saveta za reanimaciju ERC iz 2010. godine.

Ključne reči :Deca, hitna stanja, reanimacija
001. RESUSCITACIJA TOKOM PANDEMIJE

005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

002. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE – KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) I PRUŽANJE MERA PRVE POMOĆI U ŠIROJ ZAJEDNICI (VANBOLNIČKI SRČANI ZASTOJ) TOKOM PANDEMIJE COVID-19

PALS algoritam Covid -19

003. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE (BLS)– KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) KOD DECE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

ALS algoritam Covid -19

004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Dr Zlatko Fiser
+381628030640
zlatkofiser1@gmail.com

Predsednik RSS
+381648135404
office@resuscitatio.org.rs


Tehnicki sekretar
+381628030641
sekretarijat@resuscitatio.org.rs


Adresa za slanje poste
Resuscitacioni savet SCG
pp19
21113 Novi Sad


PROVERA SERTIFIKATA


Prijava za kurs  
  Nemate nalog...
Registracija

BROJ AKTIVNIH ČLANOVA
6084