KONTAKT x
VAŠ NALOG vam omogućava strukovno povezivanje sa članovima i praćenje tema RESUCITACIONOG SAVETA.
Konceptualno, sajt je spoj foruma i društvene mreže.
Svi članovi su pozvani da aktivno učestvuju u temama o kojima će se raspravljati u narednom periodu.
NOVI SERVISI sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu.
29.8.2016. str.46
Nove preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju iz 2010. godine New guidelines for cardiopulmonary resuscitation 2010
Autor: sladjana andjelic

Sazetak:
Preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR) Evropskog saveta za reanimaciju (European Resuscitation Council) iz 2010. godine predstavljaju nadogradnju smernica objavljenih 2005. godine čime se nastavlja petogodišnji ciklus izmena istih. Nove preporuke, bazirane na naučnim dokazima i praktičnim iskustvima, lake su za pamćenje i jednostavne za praktičnu primenu u svakodnevnom radu. Cilj njihove implementacije je uvođenje uniformnih kriterijuma u domenu dijagnostikovanja i lečenja akutnog zastoja srca, što bi doprinelo povećanju broja uspešnih KPR i smanjenju broja vigilnih koma i neuroloških invaliditeta. Opravdanost je jasna: medicinska, naučna, zakonska i ekonomska. Ideja je da u radu prikažemo nove algoritamske postulate u KPR odraslih i dece i istaknemo glavne izmene u odnosu na prethodne, iz 2005. godine.
---------
Abstract
The guidelines for cardiopulmonary resuscitation (CPR) given by the European Resuscitation Council (ERC) in 2010 update those published in 2005 and maintain the established 5-year cycle of guideline changes. The new guidelines, based on scientific proofs and practical experiences, are comprehensible and easy to use in everyday practice. The aim of their implementation is to introduce uniform criteria in diagnostics and treatment of acute cardiac arrest, which would increase the number of successful CPRs and decrease the occurrence of coma vigil and neurological invalidity. Justification is clear - medical, legal and economic. The idea of the paper is to show the new algorithms for CPR for the resuscitation of adults and children, as well as to highlight the main guideline changes since 2005.
001. RESUSCITACIJA TOKOM PANDEMIJE

005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

002. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE – KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) I PRUŽANJE MERA PRVE POMOĆI U ŠIROJ ZAJEDNICI (VANBOLNIČKI SRČANI ZASTOJ) TOKOM PANDEMIJE COVID-19

PALS algoritam Covid -19

003. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE (BLS)– KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) KOD DECE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

ALS algoritam Covid -19

004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Dr Zlatko Fiser
+381628030640
zlatkofiser1@gmail.com

Predsednik RSS
+381648135404
office@resuscitatio.org.rs


Tehnicki sekretar
+381628030641
sekretarijat@resuscitatio.org.rs


Adresa za slanje poste
Resuscitacioni savet SCG
pp19
21113 Novi Sad


PROVERA SERTIFIKATA


Prijava za kurs  
  Nemate nalog...
Registracija

BROJ AKTIVNIH ČLANOVA
6087